top of page
Banská Štiavnica_02.jpg

Ako to funguje 

Ako Honba za pokladom prebieha? Kam prísť? Čo robiť?

Batoh honba za pokladom Banská Štiavnica.png

Vyzdvihnite si výbavu

Začínate v Bistre Ďumbier - oproti Botanickej záhrade - tu si vyzdvihnete mapu k pokladu, listinu s úlohami, a batoh so

základnou výbavou.

Hľadajte riešenia úloh

Na rôznych miestach v meste sú rozmiestnené stanovištia s hádankami a úlohami. Tieto sú založené na histórii, architektúre a kultúre

Banskej Štiavnice. Správnym riešením hádanok 

získate indície vedúce k ďaľšej stope, až vás na záver privedú k samotnému pokladu.

Honba za pokladom Banska Stiavnica.png
Honba za pokladom Banská Štiavnica_01.png

Nájdite stratený poklad! 

Kým sa budete blížiť ku koncu vašej dobrodružnej cesty, zastavte sa a zamyslite sa nad tým, čo ste všetko zažili a naučili. Banská Štiavnica je mesto s bohatou históriou a kultúrou, a cez tieto úlohy ste sa s ňou mohli ešte viac zžiť. Poklad, ktorý hľadáte, je len vrcholom tejto zážitkovej púte. Nezáleží len na konečnom cieľi, ale aj na ceste, po ktorej ste prešli, spoločných zážitkoch a nových poznatkoch o nádhernej Banskej Štiavnici.

Ste pripravený na dobrodružstvo?

Banská Štiavnica_02.jpg
Pomoc na telefóne

"Ak sa stále neviete pohnúť, ozvite sa nám!"

bottom of page